Accesoriile pentru cofrajul de planșeu

Capul în cruce H20
Capul în cruce de pop este folosit pentru depunerea şi stabilizarea grinzilor de cofraj Doka. Aceste accesorii au rol de a stabiliza grinzile longitudinale împotriva răsturnării. Utilizarea lor în procesul de cofrare a planșeelor este esențial, asigurând stabilitatea și siguranța întregii structuri.

Capul de susținere H20
Capul de susținere H20 se folosește pentru asigurarea popilor intermediari împotriva răsturnării. Acest accesoriu fixează popii intermediari de grinzile longitudinal.

Trepiedul
Trepiedul este necesar pentru securizarea popilor și se folosește în special pentru popii de susținere principali prevăzuți cu capul în cruce H20. Ei conferă o stabilitate ridicată pentru structura sistemului de cofrare.

Cravatele pentru stâlpi
Cravatele pentru stâlpi sunt accesoriile cu ajutorul cărora se poate alcătui cofrajul pentru turnarea stâlpilor de beton.

Montanții pentru cofraje
Sunt elemente metalice protejate prin zicare și ajută la cofrarea rapidă cu panouri de lemn. Montanții permit crearea de sisteme de cofraje pe mai multe nivele asigurând posiblitatea de conectare și îmbinare între aceștia.

Penele
Penele sunt accesorii care ajută la montarea cravat